linuxmint10共1篇

Linux Mint 10 “Julia” – DVD (32-bit)

Linux Mint 10

Linux Mint 是一份基于 Ubuntu 的发行版,它兼容 Ubuntu 的软件仓库,并且在 Ubuntu 的基础之上进行了界面上的美化和人性化方面的改进,它的运行速度也比较快,其目标是提供一种更完整的即刻可...

LINUX# linuxmint# linuxmint10

TTMSDN.COMTTMSDN.COM8月前
01643